نظم آینده، اپلیکیشن ناظم مدرسه

نظم آینده، نخستین سیستم ثبت موارد انضباطی دانش آموزان بر بستر موبایل اپلیکیشن می باشد. این نرم افزار به معاونین و ناظم های مدارس کمک می کند تا به طور کاملا سیستماتیک کلیه موارد انضباطی و همچنین تشویقی مد نظرشان را در سیستم ثبت نمایند.

نظم آینده، نخستین سیستم ثبت موارد انضباطی دانش آموزان بر بستر موبایل اپلیکیشن می باشد. این نرم افزار به معاونین و ناظم های مدارس کمک می کند تا به طور کاملا سیستماتیک کلیه موارد انضباطی و همچنین تشویقی مد نظرشان را در سیستم ثبت نمایند.

نسخه ناظم :

در این نسخه که در اختیار معاونین و ناظم مدرسه قرار می گیرد، امکانات زیر وجود دارد:

✔ امکان ثبت مورد انضباطی یا تشویقی بر اساس لیست موارد انضباطی و تشویقی مدارس

✔ امکان ارسال پیامک برای ولی دانش آموز در لحظه ثبت مورد انضباطی یا تشویقی

✔ امکان حذف و ویرایش موارد انضباطی یا تشویقی ثبت شده

✔ امکان ارسال پیامک گروهی با قابلیت اعلام تحویل نهایی پیامک

✔ امکان تغییر شماره موبایل اولیای دانش آموزان

✔ امکان تغییر رمز عبور کاربر نرم افزار

نسخه اولیا :

در این نسخه که در اختیار اولیای دانش آموزان قرار می گیرد، امکانات زیر وجود دارد:

✔ امکان مشاهده کلیه موارد انضباطی و تشویقی ثبت شده برای دانش آموز به ترتیب تاریخ به همراه توضیحات مربوطه

✔ امکان مشاهده نمره انضباط دانش آموز بر اساس میزان کسر یا افرایش نمره هر مورد

✔ امکان بروزرسانی شماره موبایل ولی جهت اطلاع رسانی های آتی

✔ امکان تغییر رمز عبور کاربر نرم افزار

قابلیت تشخیص صدا :

نظم آینده این قابلیت را دارد تا شما بتوانید به راحتی به زبان فارسی سخن گفته و نرم افزار به صورت خودکار گفته شما را تشخیص دهد. با استفاده از این امکان می توانید به جای تایپ اسامی دانش آموزان و یا متن پیامک ارسالی، به فارسی صحبت کرده و نرم افزار به صورت خودکار متن آن را تشخیص و وارد بخش مربوطه می نماید.